Klachtenregeling

Fysiotherapeuten vallen onder de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector.

Heeft u een klacht over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Wij gaan er van uit dat u uw klacht eerst bij ons kenbaar maakt zodat wij hierover in gesprek kunnen gaan. Tevens kan dit via email of per brief. U kunt er van op aan dat uw klacht serieus wordt genomen en in vertrouwen wordt behandeld.

Levert een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het KNGF.

Voor meer informatie over de KNGF klachtenregeling, ga naar: KNGF klachtenregeling